Navigácia
Skočiť na obsah

Rezort školstva upozornil zriaďovateľov škôl na porušenie zákona

Ministerstvo školstva, výskúmu, vývoja a mládeže SR upozornilo Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj, ako zriaďovateľov škôl na porušenie zákona, ktorý zakazuje politickú činnosť a propagáciu v školách a školských zariadeniach. Ministerstvo dostalo podnet v súvislosti s návštevou prezidentského kandidáta Ivana Korčoka na dvoch stredných školách, na Gymnáziu v Snine a Strednej zdravotnej škole v Lučenci.

ilustračný obrázok

Podľa § 151 ods. 2 školského zákona sa „v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia.“ Z pohľadu účelu tohto ustanovenia je potrebné vychádzať zo širšieho rámca toho, že na školách sa zakazuje akákoľvek politická propagácia, vrátane propagácie politikov alebo kandidátov do politických funkcií, napríklad aj kandidátov na funkciu prezidenta alebo funkciu predsedu samosprávneho kraja, či starostu obce.

V tomto ohľade nie je možné rozlišovať na jednej strane medzi kandidátmi na politické funkcie, ktorí kandidujú ako členovia politických strán, alebo s podporou politických strán a na druhej strane medzi tzv. „občianskymi kandidátmi“, bez  príslušnosti k niektorej z politických strán, keďže v takom prípade by mohlo ísť o nerovnaký prístup ku kandidátom na rovnakú funkciu.

Jednotlivé prípady návštev škôl zo strany politikov je potrebné posudzovať individuálne, či ich  účelom je politicky neutrálna diskusia, alebo je účelom politická propagácia (napríklad na účel kampane) a diskusia so žiakmi je len prostriedok zviditeľnenia sa. V spomínaných dvoch konkrétnych prípadoch je podľa ministerstva školstva dôvodné predpokladať, že išlo o politickú propagáciu, hoci obsah diskusie nemusel mať primárne politický obsah. V tomto kontexte je však potrebné vziať do úvahy aj čas návštevy školy, keďže od 9. januára 2024 prebieha volebná kampaň.

Rovnako nie je prípustné využívanie priestorov škôl a diskusií so žiakmi na politickú propagáciu prostredníctvom propagačných obrázkov alebo videí, ktoré sú používané v rámci politickej aktivity alebo volebnej kampane. Aj v tomto konkrétnom prípade kandidát publikoval na sociálnych sieťach zábery z diskusie na škole, ktoré využil v rámci svojej volebnej kampane.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR preto upozorňuje všetky školy a školské zariadenia na citované ustanovenie školského zákona, aby sa v priebehu kampane predchádzalo jeho porušovaniu. 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky