Navigácia

Rezort školstva umožňuje Odborné hodnotenie mimo priestorov SO, tzv. dištančné hodnotenie

Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú:

  • hodnotiť môžete v čase, ktorý Vám vyhovuje

  • tempo hodnotenia si určujete sami

  • hodnotiť môžete na ľubovoľnom mieste a nemusíte nikam cestovať a dochádzať

  • hodnoteniu sa môžete venovať aj popri zamestnaní

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov.

Viac informácií:
https://www.minedu.sk/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/

SŠF EÚ Dištan hodnot inzerát_január2020 Finál EFRR

Skočiť na začiatok stránky