Rezort školstva rozdelí dotácie prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk

21.05.2019
      Do 29. mája 2019 majú prevádzkovatelia detských dopravných ihrísk (DDI) možnosť podávať svoje žiadosti o dotáciu na podporu praktického výcviku žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku vyčlenilo na tento účel zo svojho rozpočtu sumu 180 000 eur, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 30 000 eur.
     Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu od 2 000 do 20 000 eur. Spoluúčasť žiadateľa sa vyžaduje na úrovni minimálne 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.
     Na zabezpečenie didaktickej techniky možno použiť najviac 20 % z poskytnutej dotácie. Na nákup nových bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod. je možné použiť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Výdavky na dopravu žiakov na DDI môžu tvoriť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Na pohonné hmoty môžu použiť 10 % z poskytnutej dotácie iba pojazdné DDI.
     Všetky potrebné informácie o výzve, ako aj formuláre k žiadosti sú zverejnené na stránke ministerstva http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2019/.
     V minulom roku bola suma 150 000 eur rozdelená medzi 35 úspešných žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy.

Foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku