Rezort školstva prijal podpornú petíciu

19.06.2012

     Šesťčlenný petičný výbor dnes odovzdal na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR podpornú petíciu s viac ako 10 800 podpismi, ktorá je zameraná na posilnenie kompetencií samosprávnych krajov v oblasti formovania regionálneho školstva.
     Podľa predsedu petičného výboru, stredoškolského pedagóga Františka Kajánka, živelný rozvoj stredného školstva, ktorý prebiehal posledné desaťročie, spôsobil rozdrobenosť systému stredoškolského vzdelávania a neekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a s ním spojený úpadok úrovne stredného školstva. Na základe týchto skutočností preto petícia, podľa jej organizátorov, súhlasí s pripravovanými zmenami, v zmysle ktorých budú samosprávne kraje určovať počty prijímaných žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. 
     Rezort školstva prijal túto petíciu a oceňuje angažovanosť pedagógov, ktorí najlepšie poznajú reálny stav, situáciu a perspektívy v školstve.

Bratislava 19. jún 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku