Rezort školstva predstavuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

  • Dátum: 15.03.2017
        Ministerstvo školstva dnes zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár.
     V tejto chvíli ide o autorský návrh dokumentu, ktorý sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od dnešného dňa prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Stránka bude aktívna po dobu šiestich týždňov.
     Rezort školstva verí, že zapojením sa odbornej a širokej verejnosti do spoločnej diskusie sa podarí vytvoriť dokument, ktorý bude nadčasový, apolitický a ktorý bude zohľadňovať potreby občanov Slovenskej republiky.
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ nájdete tu - /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku