Rezort školstva podporil materské školy a dopravné ihriská

26.07.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných dňoch podporilo revitalizáciu materských škôl a dopravné ihriská.
     V rámci dotačnej schémy zameranej na revitalizáciu materských škôl bolo podporených 53 projektov v celkovej čiastke prevyšujúcej 151 000 eur. V čiastke 200 000 eur rezort podporil 34 stálych a 2 pojazdné dopravné ihriská. „Som veľmi rád, že rezort v týchto neľahkých časoch dokázal podporiť zmysluplné projekty, ktoré ocenia deti v materských školách a žiaci v základných školách v rôznych kútoch Slovenska. Verím, že každý podporený projekt má v sebe potrebnú pridanú hodnotu, ktorou je kvalita prostredia a výchovy," konštatuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na margo schválených projektov.
     Schválené projekty sledujú realizáciu aktivít podporujúcich rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí aj s účasťou rodičov a pedagogických zamestnancov na realizácii týchto aktivít s deťmi a pre deti, revitalizáciu detských a učiteľských knižníc s cieľom podpory rozvíjania a rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku - nákup detskej literatúry a odbornej literatúry pre pedagogických zamestnancov a tiež napríklad realizáciu aktivít podporujúcich rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí predškolského veku prostredníctvom vhodného náradia a náčinia aj s účasťou rodičov a pedagogických zamestnancov na realizácii týchto aktivít s deťmi a pre deti. Materským školám schválené financie pomôžu aj pri nákupe náradia a náčinia podporujúceho rozvíjanie a rozvoj pohybových schopností a zručností detí predškolského veku. Financie určené na dopravné ihriská poslúžia na zabezpečenie praktického výcviku a výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca ministra  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku