Rezort školstva podporí projekty vzdelávania učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti

30.04.2019
     Do 6. mája 2019 majú školy možnosť predkladať žiadosti na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania svojich učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj v tomto roku vyhlásilo rozvojový projekt s uvedeným zameraním, pričom naň zo svojho rozpočtu vyčlenilo sumu 50 000 eur.
     Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke ministerstva - http://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu/.
      V minulom roku rezort školstva podporil v rámci výzvy na podanie žiadosti o financovanie tohto rozvojového projektu celkom 23 žiadostí škôl sumami v rozpätí od 1 158 eur do 2 000 eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku