Rezort školstva podporí našich krajanov v zahraničí

15.11.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal delegáciu našich krajanov žijúcich v zahraničí, s ktorými rokoval  o rôznych študijných projektoch i samotnom štúdiu v slovenskom jazyku.
     S krajanmi zo srbskej Vojvodiny i Rumunska hovoril o zlepšení pracovných podmienok učiteľov, ktorí učia na slovenských školách. Rodičia prváčikov, ktorí navštevujú v zahraničí slovenské školy by napríklad privítali materiálnu pomoc v podobe učebníc či písacích potrieb. Minister prisľúbil podporu; rezort školstva  pošle prvákom  písacie a kresliace potreby, aktovky i úbory na telocvik.
      Pavel Hlásnik, 1. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, taktiež poďakoval za učebnice, ktoré rezort školstva nedávno poslal do Rumunska. Minister Plavčan uviedol, že v týchto aktivitách rezort pokračuje a plánuje do zahraničia poslať ďalšie učebnice v slovenskom jazyku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku