Rezort sa od prednášok sexuológov dištancuje. Nikdy sme to nepodporili.

10.02.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dištancuje od aktivity Divadla Maska, ktoré v týchto dňoch ponúka prednášky sexuológov na základných a stredných školách pod názvom Sex nie je tabu
     Ministerstvo nijakým spôsobom nespolupracuje na spomínanej iniciatíve Občianskeho združenia Divadlo Maska. Organizátori dokonca ani nepožiadali rezort školstva o podporu, ktorú teraz neoprávnene deklarujú na svojich propagačných materiáloch.
     Zdôrazňujeme, že zaradenie, resp. nezaradenie tejto aktivity do výchovno-vzdelávacieho procesu je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý v každom prípade zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, ako aj za úroveň vzdelávania. Obsah ponúkanej prednášky by mal pred tým ako bude prezentovaný žiakom, sám zvážiť, a to aj v súvislosti s tým, do akej miery korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom. 
     Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu je súčasťou učebných osnov, ktoré schválilo ministerstvo školstva v roku 2010 pod č. 4560/2010-916. Koncepcia tohto dokumentu má multidisciplinárny charakter. Obsahovo v sebe integruje filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch. Predmetné učebné osnovy sú zverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku