Remeslá sú dôležité aj v dnešnej dobe

29.04.2016
     O tom, že remeslo má stále zlaté dno, prišiel dnes do Trenčína presvedčiť stredoškolákov na podujatie Deň podpory remesiel aj minister školstva Peter Plavčan. Žiaci stredných škôl si tam zmerali svoje sily v odboroch ako kaderník, murár, maliar, cukrár či barista.
     „Musím oceniť šikovnosť a zručnosť týchto mladých ľudí. Aj v súčasnosti potrebuje naša spoločnosť kvalifikovaných remeselníkov a odborníkov, bez ktorých by sme sa nezaobišli. Veď svojimi rukami vyrábajú produkty dennej spotreby a poskytujú služby, ktoré využívame všetci. Verím, že aj spustený duálny systém zvýši atraktivitu odborného vzdelávania a pomôže absolventom uplatniť sa na trhu práce“, uviedol minister Plavčan
     Podujatie sa konalo v priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne a organizátori zaregistrovali približne 2 500 účastníkov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku