Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov v budovách MŠVVaŠ SR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku