Navigácia

Regionálne centrá podpory učiteľov

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu plánujeme v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 7 Reforma 1 – Kurikulárna a učebnicová reforma, vytvoriť sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU) ,ktorých cieľom bude:
 

1.           Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania.

2.           Podporiť profesijnú prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

3.           Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch, otázky môžete smerovať na rc@minedu.sk.

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov aktuálne vyhlásilo ďalšie kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – 3. kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie na projekt Regionálne centrá podpory učiteľov  Viac informácií o výzve, pripravovaných infoseminároch a ďalších podrobnostiach je možné nájsť tu: Učitelia pre 21. storočie - 3. kolo výzvy

Žiadosti je možné predložiť do 30. 11. 2023.

sasas

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky