Regionálne centrá podpory učiteľov

Pri presadzovaní zmien školského systému zhora pomocou tvorby nových štátnych vzdelávacích politík, nových metodologických usmernení alebo nových vzdelávacích štandardov je kľúčové, aby učitelia uvedené zmeny pochopili, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Z tohto dôvodu plánujeme v rámci Reformy 3.1.1 – Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti SR vytvoriť sieť regionálnych centier na podporu učiteľov v aplikácii inovácií v praxi s pomocou mentorov.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky