Reakcia na nesprávne informácie zverejnené v Hospodárskych novinách o čerpaní eurofondov

04.01.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru nesprávne a neúplné informácie, ktoré dňa 3. januára 2012 zverejnil denník Hospodárske noviny v článku Školstvo sa mýli vo fondoch. Redaktor vo svojom príspevku uviedol nasledovné: „To však plánované prostriedky na financovanie neposiela do nenávratna, len opakuje, respektíve ruší chybné verejné obstarávanie," vysvetľuje Miriam Žiaková, hovorkyňa ministerstva školstva.

     Pravdou však je, že redaktor nesprávne uvádza v citácii hovorkyňu MŠVVaŠ SR, keďže informácie mu poskytli zamestnanci odboru masmediálnej politiky. Autor článku dostal na svoje otázky písomnú odpoveď, ktorú však publikoval v zjednodušenej a preštylizovanej forme, navyše ako priamy citát.

     V článku autor uvádza zistenie Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého sa v rámci OP Vzdelávanie pohybovala chybovosť vo verejných obstarávaniach za obdobie 2. polroka 2010 až na úrovni 66,77 %. Odbor masmediálnej politiky MŠVVaŠ SR poskytol na vyžiadanie redaktorovi údaje za 1. polrok 2011. V tomto období dosiahla chybovosť 12,02 %, čo znamená podstatné zníženie. Tieto údaje však v článku použité neboli.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku