Reakcia na informácie uverejnené v denníku Sme o neoznámení podrobností návrhu novely zákona o vysokých školách

08.04.2011

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré uverejnil denník Sme 8. apríla 2011 v príspevku s titulkom Jazykovo nadaní zaplatia. V ňom sa uvádza: „Ministerstvo podrobnosti návrhu neoznámilo, nevedelo ani, koľkí cudzinci a Slováci študujú na Slovensku v cudzom jazyku."
    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh vecného obsahu novely zákona o vysokých školách zverejnilo na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a tiež na svojej webovej stránke http://www.minedu.sk, v časti Aktuálne témy, 7. apríla 2011.
     Čo sa týka počtu cudzincov a Slovákov študujúcich na Slovensku v cudzom jazyku, MŠVVaŠ SR takúto štatistiku neeviduje. Vysoké školy nemajú povinnosť poskytovať ministerstvu údaje o počte študujúcich v cudzom jazyku. Predmetné údaje je potrebné žiadať od konkrétnych vysokých škôl alebo od Slovenskej rektorskej konferencie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku