Reakcia na informácie uverejnené v denníku Pravda o zahraničných pracovných cestách zamestnancov MŠVVaŠ SR

27.04.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré uverejnil denník Pravda  27. apríla 2011 v článku s titulkom Na cestách úradníkov Jurzyca nešetrí. V ňom sa okrem iného uvádza: „Peňazí na vedu ani na zvyšovanie učiteľských platov niet, ale na zahraničné pracovné cesty úradníkov ministerstva školstva sú. ... V roku 2009, ešte za bývalého vedenia, cestovali zamestnanci tohto rezortu za hranice Slovenska v priemere 29-krát mesačne, čo je podobne ako dnes."

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prijalo minulý rok viacero opatrení v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami (ZPC) zamestnancov rezortu školstva. Pri takmer identickom počte ZPC došlo v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom k úspore výdavkov vo výške 16 229 €.
     MŠVVaŠ SR navyše na svojom webovom sídle z vlastnej iniciatívy po nástupe nového vedenia zverejňuje všetky ZPC v záujme posilnenia transparentnosti a verejnej kontroly využívania verejných financií.

Prehľad finančných prostriedkov na ZPC

Rok v Sk v eurách Počet ZPC
2009 9 364 366 310 840 334
2010 8 875 449 294 611 332

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku