Reakcia na článok uverejnený v denníku Šport o slovenskej ragbyovej reprezentácii

08.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru informácie, ktoré uverejnil denník Šport 8. júla 2011 v článku s titulkom Nemajú ani na dresy.... V ňom je citovaný vedúci mužstva ragbistov sedemčlenných tímov Vladimír Kubala: „Žiadali sme peniaze na reprezentačné účely, na ženy, na juniorov. Splnili sme všetky podmienky, ktoré určilo ministerstvo, no nedostali sme žiadnu odpoveď. Mohli nám aspoň odpísať..."

     Podľa našich kritérií pre poskytovanie dotácií na rok 2011, zverejnených na internetovej stránke MŠVVaŠ SR v sekcii Šport v Zásadách, podmienkach a kritériách pre poskytovanie dotácií v oblasti športu v roku 2011 sa v základných ustanoveniach v bode 2) uvádza:
- Dotácia na účely podľa odseku 1 môže byť poskytnutá len tým športovým zväzom, ktorým bola schválená dotácia pri rozpise dotácií na rok 2010 dňa 14. 4. 2010.

Keďže Slovenská rugbyová únia nespĺňala túto podmienku, žiadosť o dotáciu nemohla byť schválená.

     Čo sa týka odpovede, Sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR zverejnila zoznam žiadostí a rozhodnutí na internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku