Reakcia na článok uverejnený v denníku Sme o rušení zdravotníckych odborov na stredných školách

06.05.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) chce uviesť na pravú mieru nepresné informácie, ktoré uverejnil denník Sme na svojej internetovej stránke 4. mája 2011 v článku s titulkom Druhá maturita zvýši vašu cenu na trhu práce. V ňom sa uvádza: „Od 1. septembra toho roku by sa už niektoré odbory na stredných odborných školách nemali učiť, ďalšie sa pospájajú a iné pribudnú. Minulosťou bude odbor zubný technik, dentálna hygienička či medicínsko-technický laborant...".

     Tieto informácie sa nezakladajú na pravde, pretože v návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách (v súčasnosti v predbežnom pripomienkovom konaní), nie je vypustený študijný odbor zubný technik ani študijný odbor diplomovaná dentálna hygienička.
     Zároveň poznamenávame, že predmetná vyhláška podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) môže byť vypracovaná v oblasti zdravotníckych študijných odborov len po dohode s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR.
     V praxi to znamená, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže vo vyššie uvedenej vyhláške príslušný zdravotnícky odbor ustanoviť, a to (vytvorením, zlúčením, spojením alebo zrušením) len na základe návrhu a po dohode s MZ SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku