Rada pre deti a mládež podporila návrh zákona o mládeži

  • Dátum: 05.12.2007

     Návrh zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou bol jediným bodom rokovania Rady pre deti a mládež, poradného orgánu ministra školstva SR, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. decembra 2007 v priestoroch Ekoiuventy.
     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja diskutovala rada o zapojení Vyšších územných celkov a obcí do riešenia problematiky práce s deťmi a mládežou, ako aj  o potrebe akreditácie subjektov, ktoré sa im venujú.
   Členovia rady sa zhodli na tom, že predložená verzia paragrafového znenia zákona je pripravená kvalitne a zvlášť vyzdvihli jej prínos v oblasti dobrovoľníckej práce a zavedenia jednotných a jasných pravidiel pre prijímanie dobrovoľníkov v súlade s normami Európskej únie.

Bratislava 5. decembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku