Protónové centrum v Ružomberku bude mať novú technológiu

27.10.2014
      Dostavba vedecko-výskumného protónové centra pre potreby aplikovaného onkologického výskumu zaradí Slovensko medzi krajiny s pokrokovými, vysokoúčinnými a šetrnými metódami liečby rakoviny. Možnosťou k tomuto kroku je obstaranie nového protónového urýchľovača, ktorý umožní aplikáciu fyzikálneho výskumu a vytvorí základ pre technologické riešenie vhodné na liečbu onkologických pacientov.
     „Za starým protónovým urýchľovačom sme urobili čiaru a do Ružomberka príde nová technológia porovnateľná s certifikovaným prístrojovým vybavením, aké majú napríklad v USA“, povedal dnes na tlačovej besede v Ružomberku minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     Projekt budovania protónového centra je rozpočtovaný v rámci nenávratného finančného príspevku vo výške 14 996 078,75 eura. Z 85 % má byť hradený zo zdrojov EÚ a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu.
     „Terajší prístroj, ktorý sa nachádza v protónovom centre, je v režime colného skladu, do konca roka 2014 bude vrátený späť ruskej strane bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Po jeho vrátení bude odblokovaná zábezpeka Ústrednej vojenskej nemocnici vo výške približne 900 000 Eur“, dodal minister.
     Pellegrini tiež informoval, že MŠVVaŠ SR podpísalo zmluvu s Centrom vedecko–technických informácii SR (CVTI SR), na základe ktorej sa centrum pokúsi obstarať nový modernejší protónový urýchľovač, ktorý bude vhodný do priestorov existujúceho Protónového centra. Tento projekt vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci operačného programu Výskum a vývoj z aktuálneho programového obdobia, kde zostali voľné finančné prostriedky vďaka ušetreniu na verejných obstarávaniach.
     V prvej fáze má ísť o čisto vedecký projekt pričom samotný zdroj protónového žiarenia sa má obstarať za maximálne 8,5 milióna eur a zvyšok pohltia personálne výdavky, technické vybavenie či certifikácia urýchľovača.
     Celé verejné obstarávanie musí centrum stihnúť do konca budúceho roka, ak sa to nepodarí, peniaze z eurofondov prepadnú. „Prípadné neúspešné obstarávanie nebude pre štát znamenať žiadne vážnejšie náklady navyše. V súvislosti s Protónovým centrom v Ružomberku štát platí prevádzku budovy centra, teda elektrinu či vykurovanie, a tiež platy zamestnancov centra, ktorí sa v Ružomberku venujú výskumu“, dodal Pellegrini.  
     Druhá, medicínska fáza projektu má zabezpečiť, aby sa zdroj protónových lúčov dal využiť na liečenie onkologických pacientov. Finančne by bola pokrytá z už nového programového obdobia. Reálne by Protónové centrum v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku mohlo začať liečiť pacientov v roku 2018. „Malo by ísť o protónové centrum, ktoré bude menších rozmerov, bude mať nižšie prevádzkové náklady, a teda bude pre pacientov dostupnejšie“, vysvetlil zámer minister.
     Liečba protónovým lúčom v onkológii je šetrnejšia, efektívnejšia a má menej nežiaducich účinkov ako iné metódy.

FOTO: ÚVN SNP v Ružomberku
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku