Projekt Student LIVE uľahčí študentom komunikáciu so školou

16.11.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spustil v piatok 16. novembra 2007 za účasti rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára a generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft Roberta Šimončiča projekt Student LIVE. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Agrokomplexu v Nitre. Projekt je výnimočný tým, že Slovensko je prvá krajina na svete, ktorá pristúpila k jeho spusteniu. Prepojí potreby študentov a univerzity a uľahčí komunikáciu medzi nimi.
     Projekt je postavený na spolupráci spoločnosti Microsoft s Ministerstvom školstva SR a vysokými školami. Prvým krokom je spustenie webovej stránky www.studentlive.sk. Štafetu ďalej preberajú už samotné univerzity, ktoré si ponúkanú platformu môžu prispôsobiť vlastným požiadavkám.
     Ministerstvo školstva SR podporilo túto iniciatívu, aby umožnilo univerzitám priamu komunikáciu so študentmi, zabezpečilo spätnú väzbu a školy mohli udržiavať kontakt s absolventmi. Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Práve nejednotnú a neefektívnu komunikáciu momentálne univerzity pociťujú ako jedno zo slabších miest, ktoré by týmto projektom mohli riešiť. Student LIVE tiež poskytne študentom prostredie, v ktorom môžu zdarma využívať užitočné služby a softvér, čím pomôže pri začleňovaní absolventov vysokých škôl na trhu práce,“ dodal na záver minister Mikolaj.

Bratislava 16. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku