Programové dokumenty

     V rámci programového obdobia 2004 - 2006 sú finančné prostriedky čerpané v rámci programových dokumentov Sektorový operačný program Ľudské zdroje a Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku