Navigácia

Program podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež

Cieľom programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež je:
- podporiť a rozšíriť možnosti prístupu mladých ľudí k informáciám,
- podporiť poskytovanie čo najširšieho okruhu súborov informácií cielene zhromažďovaných a spracovávaných pre mladú generáciu na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni,
- podporiť kvalitu poskytovaných informácií,
- iniciovať aktívne zapojenie miestnych samospráv do realizovania informačno-poradenskej činnosti a tým prispievať k prehlbovaniu participácie detí a mládeže na živote obce,
- zvýšenie odbornosti a profesionalizácie pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež,
- podporiť spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami v informačno-poradenskej oblasti,
- podporiť činnosť strešnej organizácie, ktorá združuje organizácie poskytujúce informačno-poradenské činnosti pre deti a mládež na Slovensku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky