Program ERASMUS+ oslavuje 30. výročie

27.09.2017
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa včera zúčastnila na konferencii k 30. výročiu programu Erasmus+ v Európe, ktoré je zároveň 20. výročím fungovania tohto programu na Slovensku.
     Vo svojom úvodnom príhovore vyzdvihla program, ktorý je nielen vlajkovou loďou aktivít realizovaných na európskej úrovni v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ale pre čoraz väčší počet ľudí zároveň aj odrazový mostík pre ich osobný, spoločenský a ekonomický rozvoj.
     Spojením predchádzajúcich siedmich programov Európskej únie v roku 2014 do spoločného programu sa Erasmus+ stal komplexnejším a otvorenejším pre budovanie pevnejších medzisektorových vzťahov, vrátane prepájania formálneho vzdelávania s neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Rozšírením o spoluprácu s partnerskými krajinami tento program tiež obohatil svoj európsky rozmer o celosvetový aspekt.
     Oľga Nachtmannová ďalej vyzdvihla fakt, že pobytom v zahraničí mladí ľudia získavajú také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia uspieť na súčasnom trhu práce a tak si budovať svoju kariéru. Pani štátna tajomníčka na záver osobitne poďakovala výkonnej riaditeľke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Irene Fonodovej za dlhodobú angažovanosť a úspešné pôsobenie v oblasti podpory a realizácie vzdelávacích programov Európskej únie v Slovenskej republike.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku