Navigácia

Príspevok na podporné opatrenie

Príspevok na podporné opatrenie sa môže poskytnúť  zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Príspevok na podporné opatrenie sa môže poskytnúť na úhradu nákladov na:

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky