Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Príručka pre prijímateľa NFP - (aktuálna verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015)

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku