Príklady dobrej praxe v Košiciach - predstavenie úspešných projektov ZŠ a SŠ podporených zo štrukturálnych fondov EÚ

18.01.2012

      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizovala dňa 19. januára 2012 podujatie Príklady dobrej praxe v Košiciach, prezentácia úspechov v praxi základných a stredných škôl z regiónu východného Slovenska, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča.
    
Cieľom podujatia bolo prezentovať príklady dobrej praxe - úspešne realizované projekty základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja v rámci operačného programu (OP) Vzdelávanie. Zástupcovia škôl predstavili verejnosti zámer, ako aj výsledky svojich úspešne realizovaných projektov, podelili sa o skúsenosti s potenciálnymi žiadateľmi a začínajúcimi prijímateľmi nenávratného finančného príspevku.
     Vo februári 2012 ASFEU organizuje sériu ďalších stretnutí Príkladov dobrej praxe v mestách Zvolen, Žilina a Bratislava. Termíny a miesta konania budú zverejnené na www.asfeu.sk

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku