Prijatie najúspešnejšej paralympijskej zjazdovej lyžiarky Henriety Farkašovej s navádzačkou Natáliou Šubrtovou

05.06.2017
     Na pôde Ministerstva školstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes minister Peter Plavčan privítal paraolympijskú zjadovú lyžiarku Henrietu Farkašovú s jej  navádzačkou Natáliou Šubrtovou a trénerom Dušanom Šaradínom.
     V úvode stretnutia sa poďakovali za celý tím za podporu ministerstva školstva. Spoločne s ministrom diskutovali tiež o finančnom zabezpečení tréningov a súťaží. Minister Plavčan ocenil úspechy, námahu a vytrvalosť celého tímu a podporil ich v dosahovaní ďalších športových mét. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku