Navigácia

Prieskum vybavenosti učiteľov (v príprave)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje podklady k digitalizácii škôl na Slovensku.
Cieľom ministerstva je cieliť investíciu čo najpresnejšie tak, aby každý dodaný kus vybavenia odpovedal na konkrétnu potrebu na jednotlivých školách a u každého učiteľa. Preto sa budeme pýtať na váš názor a vaše preferencie. Veríme, že vďaka tomuto postupu bude investícia čo najefektívnejšia. Vaše odpovede budú tvoriť dátový základ pre investície do digitalizácie cez Národné projekty edIT 1 a edIT 2 (https://www.minedu.sk/np-edit) a následne aj cez Plán obnovy a odolnosti SR.

Odhadovaný čas potrebný na vyplnenie dotazníka je 10 minút. Prieskum spoločne s inštrukciami na prihlasovanie je dostupný na portáli Viki na nasledujúcom (odkaz bude doplnený pri zahájení prieskumu). V jednotlivých otázkach uvádzajte čo najpresnejšie odpovede. Ak zistíte po odoslaní v dotazníku chybu, vyplňte a pošlite dotazník znova. Budeme počítať poslednú korektne odoslanú odpoveď. Na emailové konto, ktoré Vám bolo spoločne s RIAM účtom zriadené, vám príde kópia odpovedí z tohto dotazníka po jeho odoslaní.

Ak budete mať problém s prihlásením sa do prieskumu, prosím, prečítajte si najčastejšie problémy pri prihlasovaní a ich riešenie. 

V prípade urgentných otázok je vám k dispozícii helpdesk na e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Skočiť na začiatok stránky