Navigácia

Najčastejšie kladené otázky k prieskumu vybavenosti učiteľov

Problém č. 1: Neviem sa prihlásiť.

Riešenie: Postupujte prosím podľa inštrukcií k prihláseniu na https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-92f90296-74e7-44bd-86ef-bd19e9620684/play?userResourceContext=false . Ak máte napriek inštrukciám problém s prihlásením, kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov v rámci dátového centra rezortu školstva na helpdesk@iedu.sk  a bližšie problém popíšte (pripravte si prosím informácie, v ktorom kroku v rámci inštrukcií sa problém objavil, čo presne Vám prehliadač píše a pod akým účtom sa prihlasujete).

Problém č. 2: Počítač/prehliadač pri prihlasovaní do prieskumu/dotazníka píše: „Ľutujeme, vyskytol sa problém s vaším prihlásením.“

Riešenie: Na prihlásenie sa do prieskumu ste nepoužili RIAM konto. Je potrebné sa prihlasovať výhradne pod Vašim RIAM kontom (v tvare meno.priezvisko@iedu.sk prípadne meno.priezviskoČÍSLO@iedu.sk), nie súkromným alebo školským účtom.

Postup prihlasovania je podrobne opísaný v PDF s inštrukciami k prihlasovaniu na https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-92f90296-74e7-44bd-86ef-bd19e9620684/play?userResourceContext=false.

Ak máte napriek inštrukciám problém s prihlásením, kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov v rámci dátového centra rezortu školstva na helpdesk@iedu.sk  a bližšie problém popíšte (pripravte si prosím informácie v ktorom kroku v rámci inštrukcií sa problém objavil, čo presne Vám prehliadač píše a pod akým účtom sa prihlasujete).

Problém č. 3: Podarilo sa mi prihlásiť do prieskumu avšak prieskum zobrazuje že som prihlásený pod iným ako svojim RIAM účtom.

Riešenie: V prípade ak máte s prihlásením problém (napríklad na počítači ostal prihlásený iný učiteľ) vymažte prosím v prehliadači cookies, prípadne sa skúste prihlásiť pomocou iného prehliadača. Ak problém s prihlásením napriek tomu pretrváva, kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov v rámci dátového centra rezortu školstva na helpdesk@iedu.sk  a bližšie problém popíšte (pripravte si prosím informácie v ktorom kroku v rámci inštrukcií sa problém objavil, čo presne Vám prehliadač píše a pod akým účtom sa prihlasujete).

Problém č. 4: Vyzýva ma aby som sa prihlásil do Microsoft konta.

Riešenie: Prihláste sa prosím prostredníctvom svojho RIAM konta (v tvare meno.priezvisko@iedu.sk prípadne meno.priezviskoČÍSLO@iedu.sk). Kliknutím na Viac to nezobrazovať sa vyhnete zobrazovaniu tohto prihlasovania do budúcnosti.

Skočiť na začiatok stránky