Navigácia

Prieskum spokojnosti s pozíciou 2022

Prieskum spokojnosti bol realizovaný v období 8. jún - 8. júl 2022. Do prieskumu boli pozvaní len ŠDK a riaditelia, ktorí mali pozíciu financovanú cez NP edIT aspoň jeden mesiac. Zapojilo sa 209 ŠDK a 131 riaditeľov.  Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka vytvoreného v MS Forms. 

Hlavnými oblasťami prieskumu sú: ​

  • Podpora od projektového tímu a pravdepodobnosť odporúčania pozície​
  • Predpoklady pre prácu ŠDK​
  • Prínos pozície ŠDK​
  • Výzvy ​
  • Aktivity

Podľa prieskumu väčšina ŠDK a riaditeľov súhlasí s nastavenými predpokladmi pre prácu ŠDK stanovených zákonom aj v rámci projektu, t. j. počet rokov praxe, status pedagogického zamestnanca a zníženie úväzku učiteľa. Takisto sa respondenti vyjadrili, že najväčší prínos pozície je pre rozvoj digitálnych kompetencií žiakov a zamestnancov. Zvolené súčasné a želané aktivity potvrdzujú, že práve v školách sa ŠDK a riaditelia zameriavajú na rozvoj digitálnych kompetencií a zavádzanie digitálneho obsahu do vzdelávacieho procesu.

Kompletnú infografiku s odpoveďami riaditeľov a ŠDK nájdete v súboroch na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky