Prezident podpísal zákon o podpore práce s mládežou

21.07.2008

     Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal v pondelok 21. júla 2008 Zákon o podpore práce s mládežou. Do účinnosti vstúpi 1. septembra 2008.
     Zákon zabezpečí kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života. Stanovuje úlohu vyšších územných celkov a obcí v súvislosti s prácou s mládežou. Zriaďuje sa akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou, ktorá bude poradným orgánom ministerstva.

Bratislava 21. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku