Navigácia
Skočiť na obsah

Prezentácia výsledkov k ukončeniu riešenia štátneho programu výskumu a vývoja

Štátny  program výskumu a vývoja „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja"

Prezentácia výsledkov k ukončeniu riešenia štátneho programu výskumu a vývoja

Anotácia projektov a prezentácia výsledkov

Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET)" :

                       Anotácia

                       Záverečná karta

                       Prezentácia zo záverečnej oponentúry

Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR) :

                        Anotácia

                        Záverečná karta

                        Záverečná karta - príloha

                        Prezentácia zo záverečnej oponentúry

Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC) :

                        Anotácia

                        Záverečná karta

                        Prezentácia zo záverečnej oponentúry

Skočiť na začiatok stránky