Prezentácia výskumnej stratégie EÚ o boji s Alzheimerovou chorobou a ostatnými neurodegeneračnými ochoreniami

10.02.2012

     V utorok 7. februára 2012 bola v Bruseli za účasti európskej komisárky Maire Georghean - Quinnovej, zodpovednej za vedu, výskum a inovácie, predstavená výskumná stratégia európskej iniciatívy    Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení (Joint Programme in Neurodegenerative Disease -  JPND)pod názvom Boj s Alzheimerovou chorobou a ostatnými neurodegeneračnými ochoreniami v Európe.
    
Stratégia predstavuje spoločnú víziu 25 krajín o koordinácii európskeho výskumu v oblasti neurodegeneračných ochorení s dôrazom na Alzheimerovu chorobu. Zameriava sa na celé spektrum výskumných aktivít potrebných na to, aby bolo možné čeliť problémom spojeným s prudko narastajúcim výskytom  týchto ochorení vo vyššom veku.
     Základ stratégie tvoria odporúčania Poradného výboru vedcov JPND zloženého z 15 celosvetovo uznávaných výskumníkov v oblasti neurodegeneračných ochorení, ako aj  výsledky verejných konzultácií, ktorých sa okrem vedcov a lekárov zúčastnili organizácie pacientov a ošetrovateľov, organizácie financujúce výskum a zástupcovia priemyslu.
      Hlavnými prioritami stratégie sú: výskum pôvodu neurodegeneračných ochorení, výskum mechanizmu ochorení a jeho modelovanie, definícia ochorení a ich diagnostika, liečba a prevencia a zdravotná a sociálna starostlivosť.
      Na uvedené priority sa bude v najbližších 10 rokoch zameriavať množstvo dlhodobých a strednodobých programových iniciatív EÚ.
      Podrobnejšie informácie nájdete tu a súhrnný prehľad výskumnej stratégie JPND v slovenskom jazyku  nájdete na tomto linku: http://www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/SRA-related/Translations/Slovak_Translation.pdf.   

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku