Prezentácia stredných odborných škôl na výstave JUVYR

  • Dátum: 26.11.2007

     Od zajtra budú žiaci stredných odborných škôl prezentovať a predávať svoje výrobky a služby. Popri výstave JUVYR, ktorá sa tento rok koná už šestnásty krát, sa uskutoční aj jubilejný 10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem. Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa počas troch dní predstavia stredoškoláci prostredníctvom tvorivých pracovísk, workshopov, elektronických prezentácií, ale aj predajom svojich výrobkov a účasťou v súťažiach.
    
Pre pedagógov a odbornú verejnosť sú pripravené semináre, študenti budú súťažiť v elektronike či v odbore kaderníčka. Prioritou výstavy je ukázať prepojenosť odborných škôl s praxou.
     Cvičné firmy na Slovensku pracujú najmä na obchodných akadémiách. Simuláciou reálnej praxe poskytujú prípravu študentom pre budúce pôsobenie v zamestnaní. Okrem slovenských sa veľtrhu zúčastnia aj české, rakúske, fínske, rumunské, poľské, bulharské, maďarské a talianske firmy. Súčasťou výstavy je aj súťaž, v ktorej sa bude hodnotiť celkový vzhľad stánku, komunikácia predstaviteľov firmy, katalóg a elektronické prezentácie. Na odbornom seminári „Cvičná firma a euro" budú mať účastníci možnosť hovoriť o aktuálnych otázkach týkajúcich sa zavedenia eura na Slovensku.
     Bližšie informácie a podrobný program výstavy a veľtrhu sa nachádzajú na stránke organizátora - Štátneho inštitútu odborného vzdelávania http://www.siov.sk/.   

Miesto konania: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava.

Bratislava 26. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku