Prehliadka odborných zručností stredoškolákov a cvičných firiem

25.11.2013
     V dňoch 27. - 29. novembra 2013 sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre – Aegon aréne (Príkopová 6) bude konať v poradí už 22. ročník celoslovenského podujatia JUVYR 2013, na ktorom predstaví svoje remeselné zručnosti 120 žiakov stredných odborných škôl  z celého Slovenska.
     Do programu budú zapojení aj žiaci základných škôl, a to vďaka aktivitám národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. V rámci aktivity „Škola mojej profesie“ preukáže svoju kreativitu a manuálne zručnosti 280 žiakov druhého stupňa ZŠ v 32 témach. Súťažné úlohy pripravili stredné odborné školy, pričom súťažiaci sa okrem iného dozvedia, aké môže byť odborné vzdelávanie zaujímavé a perspektívne pre ich budúcu profesionálnu orientáciu.  Žiaci ZŠ  budú po prvýkrát súťažiť v spoločných tímoch spolu so stredoškolákmi.
     V súťaži Stavebníctvo rukami našich žiakov si zase svoje sily zmerajú tímy orientované na profesie maliar a inštalatér. Nebudú chýbať ani stredoškolské súťaže „Ukáž čo vieš“ v odboroch kozmetička a vizážistka, maliar,  inštalatér, kaderník či cukrár, v ktorých sa  predstaví  viac ako sto mladých talentovaných ľudí z celého Slovenska. Ich schopnosti budú hodnotiť aj zamestnávatelia a partneri z hospodárskej praxe,  čo svedčí o ich aktívnej spolupráci so školami.  
     Na podujatí sa budú konať taktiež odborné konferencie a workshopy určené pedagógom, zástupcom zamestnávateľov, VÚC či okresných úradov. Diskutovať sa bude o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy v systéme školstva SR.
     Partneri JUVYR-u sa predstavia v programe Microsoft, GOPAS – tréningové centrum a Xbox, čo zaujme hlavne  mladých návštevníkov,  ktorých baví práca s počítačom. 
     Návštevníci podujatia si budú môcť vyskúšať svoje zručnosti a nadanie pre rôzne profesie  a zhotoviť vlastné výrobky v tvorivých pracoviskách. 
     Okrem toho sa v týchto dňoch bude v bratislavskom Národnom tenisovom centre konať aj 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, na ktorom sa predstaví celkovo 70 školských cvičných firiem, z toho 19 zahraničných - z Českej republiky, Fínska a Rumunska. V rámci súťaže cvičných firiem stredoškolákov sa bude hodnotiť stánok, katalóg, elektronické prezentácie, slogan, logo a ich najlepší reprezentanti.
     Podujatia sa konajú pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku