Prehľad členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií a financovania vedecko-technickej spolupráce

11.05.2018
     Na základe tlačovej konferencie, ktorá sa konala 2. mája 2018, prinášame prehľad členských príspevkov Slovenskej republiky do medzinárodných vedecko-výskumných organizácií. Práve z nich majú naši vedci a podnikatelia možnosť čerpať od 40 do 100 percent členského príspevku.
     Taktiež pripájame prehľad financovania vedecko-technickej spolupráce v roku 2018, kde zverejňujeme napríklad projekty medzinárodnej spolupráce, stimuly a ostatné možnosti zdrojov finančných prostriedkov pre vedu a výskum na Slovensku.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku