Predstavitelia Matice slovenskej informovali ministra školstva o svojich aktivitách

25.04.2016
     Zástupcov Matice slovenskej  na čele s jej predsedom Mariánom Tkáčom prijal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. 
     
Témou rokovania boli najnovšie aktivity Matice Slovenskej, ako aj možnosti rozvoja ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania.
     Predstavitelia Matice slovenskej vyjadrili znepokojenie nad tým, že v školách je podľa nich málo vlastenectva. Spomenuli najmä nedostatočnú úroveň dejepisu.
     Minister Peter Plavčan zdôraznil, že obsah výučby dejepisu treba analyzovať aj v nadväznosti na nárast extrémizmu a intolerancie v spoločnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku