Predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019

06.06.2019
     Študenti a absolventi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo môžu od 5. júna 2019 predkladať žiadosti o stabilizačnú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek na akademický rok 2018/2019.
     Stabilizačná pôžička je určená pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a absolventov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorí štúdium absolvovali alebo absolvujú v akademickom roku 2018/2019.
     Na poskytovanie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2018/2019 sú na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky uzatvorenej medzi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a fondom vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 662 000 eur.
     Žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 je možné predložiť do 15. júna 2019.
     Detailné informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na stránke www.stabilizacnepozicky.sk vo forme Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku s možnosťou stiahnuť si tlačivo žiadosti o stabilizačnú pôžičku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku