Predchádzajúce znenie kritérií používaných Akreditačnou komisiou

Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy

12. decembra 2007 - 03. apríla 2013

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku