Pre žiakov základných a stredných škôl sa pripravuje nová učebná pomôcka o eure

  • Dátum: 14.05.2007

     Na pôde Ministerstva školstva SR sa dnes 14. mája 2007 uskutočnilo prvé pracovné stretnutie splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura Igora Baráta a odborníkov rezortu školstva, riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľubomíra Pajtinku a riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského. Témou rokovania bola príprava novej učebnej pomôcky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl - Euro do škôl. Mladí ľudia sa tak budú môcť vo vyučovacom procese zoznámiť s novou menou euro ešte pred jej zavedením do praxe. Spoznajú históriu spoločnej európskej meny, podobu euromincí a eurobankoviek a ich ochranné prvky,  proces dvojitého zobrazovania cien, ako aj ďalšie praktické otázky. Tematicky bude pomôcka určená dvom vekovým kategóriám: od 7 do 12 rokov a od 13 do 18 rokov. Vypracovaná bude primerane veku žiaka a v súlade s učebnými osnovami.
     S novou učebnou pomôckou by žiaci mali začať pracovať už v druhom polroku školského roka 2007/2008.

Bratislava 14. mája 2007

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku