Pre žiakov a študentovProjekt Ploteus (podľa anglického The Portal of Learning Opportunities Throughout the European Space) poskytuje všetkým Európanom ľahko dostupné, zrozumiteľné a aktuálne informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe. Predstavuje databázu vzdelávania 30 krajín Európy vrátane Slovenska a jeho hlavnou ambíciou je podpora vzdelanosti i pracovnej mobility.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku