Pracovný seminár s lektormi slovenského jazyka v zahraničí

15.08.2016
     Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí (SMSEZ) ministerstva školstva každoročne organizuje pracovné stretnutie s učiteľmi a lektormi, ktorých vysiela na zahraničné vzdelávacie inštitúcie v záujme skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a reálií v zahraničí.
     V utorok 16. augusta 2016 sa uskutoční pravidelný odborno-metodický seminár pre lektorov slovenského jazyka a kultúry, ktorí pôsobia na zahraničných univerzitách. Podujatie sa koná v spolupráci Filozofickou fakultou UK v Bratislavev jej priestoroch na Gondovej 2 (II. poschodie, č. dverí 236). Cieľom je vzájomná výmena skúseností medzi jednotlivými lektorátmi a nadviazanie spolupráce medzi nimi.
     Ako vníma zahraničie slovenský jazyk, kde je o neho záujem a iné zaujímavosti súvisiace s výučbou slovenčiny sa môžete dozvedieť aj  priamo od lektorov, ktorí už v zahraničí pôsobia. Na zajtrajšom stretnutí budú prítomní Mgr. Helena Ľos Ivoríková (Belehrad, Srbsko), Mgr. Martin Benikovský (Užhorod, Ukrajina) či PhDr. Marián Macho, PhD. (Peking, Čína).
     Oficiálny začiatok podujatia je naplánovaný na 9.00 h a novinári budú mať priestor na rozhovory počas prestávky so začiatkom o 10.30 h.

Ilustračné foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku