Pracovný program ministra školstva v piatok

19.09.2013
       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v piatok 20. septembra 2013 zúčastnil na oslavách 60. výročia založenia Gymnázia v Snine. V rámci programu minister Dušan Čaplovič odovzdal ocenenia významným osobnostiam v živote školy.
       Program ministra pokračoval na oslavách 60. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU). Po koncerte štátneho komorného orchestra Žilina rektorka ŽU Tatiana Čorejová pokrstila Pamätnicu ŽU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku