Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy sa zdokonalia v jazykoch

26.08.2015
    Nielen obohatenie slovnej zásoby v anglickom a nemeckom jazyku, ale aj získanie inšpirácie a poznatkov zo zahraničných školských systémov pre ďalšie pôsobenie v odbornej praxi. To sú hlavné ciele  Modulu 4 – Jazykového vzdelávania, realizovaného v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. Zúčastní sa ho päťdesiat pracovníkov, pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výchovy.
     Vzdelávanie v nemeckom a anglickom jazyku sa začalo dnes v Prešove a Banskej Bystrici. Účastníci si počas neho v malých skupinách zlepšujú schopnosť používať cudzí jazyk a symboly pri práci s cudzojazyčnými odbornými textami. Tie sú obsahovo zamerané na aktivizujúce metódy výchovy a vzdelávania, ako aj na ich využívanie v edukačnom procese. K tejto téme existuje len obmedzené množstvo odbornej literatúry v slovenskom jazyku, naopak dostupné sú najmä zdroje v angličtine a nemčine.
      „Účastníci si počas vzdelávania nielen obohatia doterajšiu slovnú zásobu o odborné výrazy a frázy, ale budú môcť využiť zahraničné odborné texty popisujúce skúsenosti, názory, teórie a odporúčania kolegov z iných školských systémov vo svojej odbornej činnosti,“ vysvetľuje Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.
   Jazykové vzdelávanie potrvá do konca októbra 2015. Záujemcovia o vzdelávanie si viac informácií o možnosti prihlásenia nájdu v aktualitách na webovej stránke http://www.amvprojekt.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku