Poznáme víťazov detskej súťaže Na bicykli bezpečne 2017

16.06.2017
     V Liptovskom Mikuláši dnes vyvrcholilo celoslovenské kolo detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2017 slávnostným vyhlásením výsledkov. Spolu 32 žiakov základných škôl, ktorí postúpili z krajských kôl, súťažilo počas dvojdňového podujatia v ôsmich družstvách v praktickej jazde na bicykli. No svoje vedomosti preukázali aj z teoretických pravidiel cestnej premávky.
     Prvé miesto získalo štvorčlenné družstvo zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Martine (Žilinský samosprávny kraj), 2. miesto obsadili chlapci a dievčatá zo Základnej školy v obci Beňuš (Banskobystrický samosprávny kraj) a na 3. mieste skončili súťažiaci zo Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine (Trenčiansky samosprávny kraj).
      Podujatie aj tento rok vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom víťazi postúpia do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA. Celkovo sa do súťaže zapojilo 10-tisíc detí z celého Slovenska. Súťaž bola spojená s výstavou a vyhodnotením najkrajšej výtvarnej práce žiakov základných škôl s dopravnou tematikou.
 
     Prevencia detskej dopravnej nehodovosti má mimoriadny význam. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú žiaci najmä prostredníctvom školskej dopravnej výchovy a praktického výcviku na detských dopravných ihriskách.
     Vedomosti z pravidiel cestnej premávky si žiaci rozširujú aj súťažnou formou. Zdokonaľujú si tak jazdu na bicykli, naučia sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba, ako aj správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo pri využívaní pozemných komunikácií vo svojom voľnom čase.

Ilustračné foto

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku