Poznáme termíny talentových skúšok

31.01.2013
     Piatok 1. február 2013 je posledný deň na zverejnenie presného termínu prijímacích skúšok a plánovaného počtu prijímaných žiakov pri odboroch stredných škôl, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Túto povinnosť vo vzťahu k talentovým prijímacím skúškam ukladá riaditeľom školský zákon.
     Žiaci, ktorí majú záujem o takéto štúdium, musia do 20. februára 2013 odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy vyplnené prihlášky, najviac však na dve vybrané stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej školy. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na stredné školy do konca februára.
     Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia v období od 25. marca do 15. apríla 2013, pričom konkrétny termín skúšok si určuje každá škola. V prípade tanečných konzervatórií a gymnázií so zameraním na šport ide aj o overovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzačov.
     Výsledky škola zverejní do troch dní odo dňa konania. V prípade, že žiak nebol prijatý na takéto štúdium, stále má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy v aprílovom termíne.
 
            Michal Kaliňák
            hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku