Poučky a vzorce z učebníc objasnia exponáty Centra vedy

14.11.2016
     Od dnešného dňa má verejnosť možnosť navštíviť jedinečné miesto, kde sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“.  V zážitkovom Centre vedy Aurelium je poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.
     Podstata fungovania centra vedy vychádza z myšlienky, že najlepšie sa každý učí prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov. Návštevník má tak príležitosť všetko si vyskúšať sám a prísť  na princíp, ako daný jav funguje.
     "Celé centrum vedy je rozdelené do šiestich zón. Je to napríklad optika, zvuk, chémia,  matematika a podobne. Každá z nich obsahuje rôzne exponáty, ktoré si návštevníci môžu priamo vyskúšať. Mladšie ročníky - žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci, si v podstate všetky poučky a vzorce, ktoré vidia v knihách, môžu  prakticky overiť," konkretizuje Martin Smeja, vedúci Zážitkového centra vedy Aurelium.
     Hlavnou myšlienkou Aurelia je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum i zábavný park. "Doteraz sa projekt realizoval v pilotnej prevádzke, pretože sme si potrebovali odskúšať  funkčnosť jednotlivých exponátov. Navštevovali nás len školy, aktuálne je však Aurelium otvorené pre širokú verejnosť,“ konkretizuje Andrea Putalová z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. 
     Centrum vedy bolo oficiálne sprístupnené 7. novembra 2016 pri príležitosti  slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku za prítomnosti zástupcov vlády a predstaviteľov vedecko-výskumných inštitúcií. 
     Od 14. novembra 2016 platia konkrétne otváracie hodiny zverejnené na webovej stránke www.aurelium.sk/otvaracie-hodiny/. Skupiny nad 10 osôb sa nahlasujú vopred prostredníctvom mailovej adresy aurelium@cvtisr.sk.
 
Všetky potrebné informácie o Zážitkovom centre vedy Aurelium nájdete na webovej stránke www.aurelium.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku