Posúdenie štúdia v zahraničí pre účely zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a zamestnávateľov

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí pre súčasných študentov, resp. ich zákonných zástupcov, z hľadiska rovnocennosti

Komu je služba určená: Služba je určená pre súčasných alebo bývalých študentov v zahraničí, resp. ich zákonných zástupcov.

Za akým účelom služba slúži: Rozhodnutie slúži na preukázanie rovnocennosti zahraničného štúdia so štúdiom v Slovenskej republike pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní alebo zamestnávateľov.

Spôsob použitia služby: O vydanie rozhodnutia vo veci posúdenia štúdia v zahraničí je možné požiadať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-k-pridavku-na-dieta-zdravotnemu-poisteniu-socialnym-davkam-a-danovemu-bonusu/ 

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_330307

Skočiť na začiatok stránky