Poslanci Národnej rady SR schválili zákon o organizácii podujatí

05.11.2008

     Počas rokovania 28. schôdze parlamentu poslanci schválili návrh zákona o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí. Právna norma sprísňuje povinnosti organizátorov, zároveň by mala zabezpečiť verejný poriadok a neohrozovanie zdravia účastníkov podujatí.
     Usporiadatelia môžu zabezpečiť kontrolu divákov prichádzajúcich na štadión, a tým zabrániť prinášať ohňostroje a predmety, ktoré sa používajú pri násilných činoch. Potenciálnym výtržníkom alebo osobám pod vplyvom alkoholu môže byť vstup na podujatie zakázaný. Pri usporiadaní určených rizikových akcií bude organizátor povinný zabezpečiť funkčný kamerový systém umožňujúci identifikáciu tvárí divákov.

     Po dnešnom hlasovaní poslancov sa od 1. 1. 2009 zmení aj zákon o uznávaní odborných kvalifikácií. Novela prispôsobuje našu legislatívu podmienkam Európskej únie.
     Rozširuje sa zoznam povolaní, ktoré sa zaraďujú do osobitného systému uznávania. Tieto povolania sa uznávajú automaticky, hoci odborná príprava nebola zosúladená vo všetkých členských štátoch. Ide napríklad o povolanie lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut a ďalšie. O zmenu v zoznamoch povolaní požiadali členské štáty Nemecko, Rakúsko, Luxembursko a Taliansko. Výboru pre uznávanie odborných kvalifikácií poskytli podrobné opisy odbornej prípravy na dosiahnutie kvalifikácie v jednotlivých odboroch.

     V súvislosti so zavedením meny euro na Slovensku sa od 1. 1. 2009 mení aj niekoľko zákonov v pôsobnosti Ministerstva školstva SR. Právny predpis schválený v NR SR upraví sumy korún na eurá  napr. v zákone o Študentskom pôžičkovom fonde, zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákone o organizácii a podpore športu a ďalších.

Bratislava 5. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku