Podujatie Cyrilometodská ratolesť aj za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča

01.07.2013
     V nedeľu 30. júna 2013 zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič do Kopčan, kde sa pri tamojšom predrománskom kostole konalo liturgicko-spoločenské podujatie Cyrilometodská ratolesť. 
     Po príhovore ministra Dušana Čaploviča, ktorý otvoril slávnostný program, nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
     V rámci podujatia si minister školstva Dušan Čaplovič taktiež prezrel interiér predrománskeho kostola, ktorý odborníci datujú do 9. - 10. storočia a patri tak medzi najstaršie zachované sakrálne stavby na Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku